Jest to najbardziej poszukiwana i pożądana przez kolekcjonerów moneta groszowa okresu II Rzeczypospolitej. Nie wiadomo dlaczego wyemitowano jej tylko 420 tysięcy sztuk, kiedy inne roczniki bite były w milionowych nakładach. W każdym bądź razie moneta ta jest obecnie licznie fałszowana, w celu uzyskania większej wartości. Najczęściej do fałszowania wykorzystywana jest moneta 5 groszowa z 1938 roku.

Na co należy szczególnie zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą fałszerstwa ?, najlepiej na datę emisji, a dokładniej jej poszczególnym cyfrom. Podstawowym i chyba najłatwiejszym do rozpoznania fałszerstwa szczegółem, jest położenie korony orła względem cyfry 9. W oryginale lewa część korony przestaje przed cyferkę 9, natomiast w falsyfikacie jest dokładnie odwrotnie, czyli jest lekko cofnięta względem podstawy cyfry 9. Doskonale ten szczegół widać na załączonych fotkach. Kolejnym istotnym szczegółem jest wygląd cyfry 3, a dokładniej jej brzuszka. W oryginale kształt wcięcia tej cyfry powoduje że grubość brzuszka jest zdecydowanie węższa niż mają to falsyfikaty. Poza tym ostry koniec daszka trójki jest bliżej cyfry 9 w oryginale, natomiast w fałszywce najczęściej jest mocniej oddalony. Szczególnie należy się przyglądać cyfrze 4. W fałszywkach cyfra ta ma inny kształt, między innymi różnica jest w nóżce. W falsyfikacie nóżka jest długa i wysoka, w oryginale krótsza. Bacznie należy zwrócić uwagę na tło otaczające cyferkę 4, w przypadku fałszerstwa będzie ono znacznie odbiegało od tła pozostałej części monety, wszelkie przetarcia i nieregularne ryski w obrębie tej cyferki powinny natychmiast zwiększyć naszą czujność. Dodatkowo można sprawdzić położenie krzyża korony względem cyfry 3, wypada on w zupełnie innym miejscu na obu monetach.

Oczywiście nie można z całą pewnością powiedzieć ilu stempli użyto do wybicia tej emisji, ale można się tym opisem sugerować jako pewnego rodzaju wykładnią w odróżnieniu oryginału od fałszywej monety.

Źródło: Gabinet Numizmatyczny - Damian Marciniak

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz