Banknoty podobnie jak monety są chętnie fałszowane przez fałszerzy. Z oczywistych względów przestępcy stosują tutaj zupełnie inne techniki. Rozwój myśli technicznej, pozwala na wykorzystanie współczesnej techniki drukarskiej, a także na doskonalenie metod fałszerskich. Do tego procederu fałszerze stosują coraz nowsze urządzenia i środki chemiczne.

Znamy wiele metod, które znalazły zastosowanie w fałszerstwie banknotów. Zaliczamy do nich:
- ręczne wykonywanie banknotów (rysowanie)
- wykonywanie banknotów techniką litograficzną
- wykonywanie banknotów techniką offsetową (druk płaski)
- wykonywanie banknotów techniką kserograficzną (elektrostatyczną)
- wykonywanie banknotów techniką typograficzną (druk wypukły)
- wykonywanie banknotów techniką cynkograficzną (chemiczne wytrawianie klisz)
- wykonywanie banknotów techniką stalorytu (druk wklęsły, rytowanie ręczne)

Specjaliści do walki z fałszerstwami twierdzą, że prawie wszystkie ujawnione falsyfikaty banknotów polskich, były stosunkowo łatwe do rozpoznania. Tylko niewielka liczba egzemplarzy była doskonale podrobiona, a ich rozpoznania dokonano dopiero w banku. Do takich przypadków, należy zaliczyć banknoty o nominale 500 złotych z emisji 1944 roku. Banknoty te były wykonane metodą litograficzną przez przedwojennych fałszerzy. Zwykły użytkownik pieniądza papierowego, może odróżnić banknot fałszywy od oryginalnego po odmiennych szczegółach rysunku przez uważne porównanie z oryginałem. Zwykle różnice te to odmienne odcienie farby, wykonanie banknotu inną metodą drukarską, na przykład druk płaski zamiast staloryt, różnice w znaku wodnym lub wręcz całkowity jego brak na banknocie i oczywiście inny papier niż w oryginale.

Polskie banknoty fałszowano w czasie okupacji hitlerowskiej, na terenach ówczesnej Generalnej Guberni. Fałszowano banknoty 100 złotowe z księciem Józefem Poniatowskim, a właściwie nadruki przedłużające ważność tych banknotów. Nadruki te to: „Generalgouvernement / fur die besetzten polnischen Gebiete”. Fałszowane też były banknoty Banku Emisyjnego w Polsce i to praktycznie wszystkie nominały. Jednak najchętniej fałszowane były te o nominale 500 złotych, powszechnie nazywanych „góralami”. „Górale” fałszowane były w czasie wojny także w Anglii, gdzie drukowano je na potrzeby polskiego podziemia. Pod koniec 1985 roku nagminnie fałszowany banknoty o nominale 5000 złotych z F. Chopinem i to aż w dwóch wersjach.


Litografia

Technika graficzna zaliczana do druku płaskiego, gdzie rysunek przeznaczony do powielania wykonuje się na kamieniu litograficznym.

Offset

Przemysłowa odmiana druku płaskiego, w której obraz przenoszony jest z płaskiej formy drukowej na podłoże drukowe (np. papier) za pośrednictwem cylindra pośredniego pokrytego obciągiem.

Kserografia

Metoda suchego wykonywania kopii oryginałów tekstowych lub rysunkowych, w której naładowany elektrycznie czarny proszek pod wpływem naświetlenia osadza się i trwale przytwierdza do tych części powierzchni papieru, które podlegają działaniu zjawiska fotoprzewodnictwa.

Typografia

Jedna z technik druku wypukłego za pomocą farb typograficznych, które należą do kategorii farb mazistych. Farba naniesiona na wypukłą formę drukową jest bezpośrednio przenoszona na podłoże drukowe.

Cynkografia

Technika wykonywania klisz do druku wypukłego, w której odbitki uzyskuje się z trawionej metalowej płyty (z reguły cynkowej), na której rysunek został wykonany ręcznie bezpośrednio na płycie lub przeniesiony za pomocą negatywu na światłoczułą warstwę nałożoną na płytę. Po zabezpieczeniu przed kwasem rysunku lub naświetlonych fragmentów i odsłonięciu powierzchni metalu w zbędnych miejscach (które mają nie przyjmować farby), płytę trawi się kwasem w celu wydobycia wypukłych partii drukujących.

Staloryt

Technika graficzna należąca do druku wklęsłego. Polega na wykonaniu ryciny rylcem na płycie stalowej.

Niestety współcześni fałszerze, mają bardzo dużo możliwości technicznych do wykorzystania w swoim procederze. Technika zdecydowanie ułatwia im fałszowanie banknotów. Ale ta sama technika również pomaga w wykrywaniu fałszywek, co prawda ta zaawansowana jest dostępna tylko w policyjnych laboratoriach, ale ta ogólnodostępna jak wszelkiej maści testery jest na wyciągnięcie ręki. Jednak nic nie zastąpi uwagi, doświadczenia i bardzo krytycznego podejścia do tak zwanych „okazji” przy zakupie numizmatów. Dlatego przestrzegam przed bezkrytycznym zakupem rzadkich okazów z niepewnego źródła.


© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz