Anielka

11 III 2015

Wyposażenie Mennicy Bydgoskiej w XVIIw


Współcześni historycy, są raczej zgodni co do daty powstania mennicy w Bydgoszczy. Według danych historycznych, król Zygmunt III Waza w roku 1594 nadał przywilej Stanisławowi Cikowskiemu, na otwarcie mennicy prywatnej. Był to bardzo znaczący dla miasta duży zakład przemysłowy, podnoszący rangę Bydgoszczy wśród innych miast tego okresu ...


Anielka

12 II 2015

Anielka - tajemnicza robotnica z banknotu


Kolekcjonerzy walorów numizmatycznych dzielą się na tych, co gromadzą w swoich szafkach monety, oraz na tych, co pieczołowicie układają w klaserach banknoty. Oczywiście zdarzają się również osoby kolekcjonujące monety i banknoty, do tej grupy, ja się zaliczam. Ten artykuł chciałbym poświęcić banknotom, a właściwie jednemu z nich ...


bierut

3 II 2015

Reforma walutowa 1950, czyli zabierzmy ludziom pieniądze


Pod takim hasłem władze przeprowadziły, a właściwie należałoby powiedzieć wyciągnęły ludziom pieniądze z kieszeni. Cały proces przygotowania kraju do wymiany pieniądza trzymany był w ścisłej tajemnicy. O zamiarze wprowadzenia reformy, podano informację 28 października 1950 roku ...


grabski

15 I 2015

Reforma monetarna II RP


W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. W okresie tym na terytorium II RP obowiązywały cztery waluty, marka niemiecka, rubel carski, marka polska i korona austriacka. W okresie wojny pomiędzy odrodzoną II Rzeczpospolitą a Rosją Radziecką, a znaną jako wojna „polsko-bolszewicka” (1919 – 1920), panowała bardzo niestabilna sytuacja skarbu państwa ...


5 groszy

20 XII 2014

5 groszy 1934


Jest to najbardziej poszukiwana i pożądana przez kolekcjonerów moneta groszowa okresu II Rzeczpospolitej. Nie wiadomo dla czego wyemitowano jej tylko 420 tysięcy sztuk, kiedy inne roczniki bite były w milionowych nakładach. W każdym bądź razie moneta ta jest obecnie licznie fałszowana, w celu uzyskania większej wartości. Najczęściej do fałszowania wykorzystywana jest moneta 5 groszowa z 1938 roku ...


5 groszy

10 XII 2014

Brązowe 5 groszy z 1923, fakty i mity


W okresie II Rzeczpospolitej przemysł menniczy był na zaskakująco wysokim poziomie, jak na tamte czasy. Proszę zauważyć, że rzadko spotyka się monety z wadami tłoczenia, czyli popularne destrukty. Mimo, że w tym okresie emisje sięgały milionów monet, nie notuje się zbyt wielu odmian i wariantów. Jako ciekawostka jest informacja, że w 1925 roku w ciągu godziny tłoczono około 6000 tysięcy monet dwugroszowych i w tym czasie zużywano tylko jedną parę stempli ...


5 groszy

6 XII 2014

Różne warianty 5 groszówki z 1923 roku


Monety groszowe z datą 1923 roku, kryją jeszcze jedną ciekawostkę. Jeżeli chodzi o nominały 1 i 2 groszy to nie ma w nich nic ciekawego, no poza tym, że są przecież piękne, ale to jest oczywiste. A więc o co chodzi, mianowicie o różne warianty stempla. Jak dotąd nie wyróżniono różnych stempli dla 1 i 2 groszówki z 1923 roku, a przynajmniej ja nic na ten temat nie wiem ...


Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz