Data emisji 1944


Klauzula Prawna Jest Obowiązkowym

50 gr

Bilety były emitowane bez podpisów, oznaczeń, serii, numeracji i klauzuli prawnej.

1 zł

seria: AA, AB, AC, AE, AH, AK, AM, AO

seria: BA, BB, BC, BE, BH, BK, BM, BO, BY

seria: CA, CB, CE, CH, CK, CO, CP, CT, CX, CY

seria: EA, EB, EC, EE, EH, EK, EM, EO, ET, EY

seria: HA, HB, HC

seria: OB, OC, OK, OO

seria: XA, XB, XC, XE, XH, XK, XM, XO, XT

Seria i numeracja jest szcześciocyfrowa w kolorze czerwonym, znaczona dwa razy na stronie głównej.

Uwaga: Znane liczne usterki druku. Przykładem jest bilet XE 051407, który nie ma roku i klauzuli prawnej. Obustronnie odbita strona odwrotna.

2 zł

seria: BA, BB, BC, BE, BH, BK, BM, BO, BT, BX, BY

seria: EO

seria: OB, OC

seria: XA, XB, XC, XE, XH, XK, XM, XO, XT

seria: Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Ak, Am, An, Ao, Ap, At, Ax, Ay

seria: Ba, Bb, Bc

seria: Ka

seria: dA, dD

Seria i numeracja jest szcześciocyfrowa w kolorze czerwonym o odcieniu ceglastym, znaczona dwa razy na stronie głównej.

Uwaga: Znane liczne usterki druku. Przykładem jest bilet BY 564779, który nie ma roku i klauzuli prawnej, obustronnie odbita strona odwrotna. Na bilecie BK 835260 po obu stronach nadukowana jest strona główna.

Wzory: po obu stronach na ukos napis w kolorze czerwonym między dwoma równoległymi liniami WZÓR oraz na marginesie z prawej strony u góry Bez wartości w kolorze czerwonym.

5 zł

seria: AA, AB, AC, AE, AH, AK, AM, AO, AP, AT

seria: BA, BB, BC, BE, BH, BK, BM, BO, BP, BT, BX, BY

seria: CA, CB, CE, CH, CK, CM, CO, CT, CX, CY

seria: EA, EB, EC, EE, EH, EK, EM, ET, EY

seria: HA

seria: OA, OB, OC, OE, OH

seria: XA, XB, XC, XE, XH, XK, XM, XO, XT, XX

Seria i numeracja jest szcześciocyfrowa w kolorze czerwonym, znaczona dwa razy na stronie głównej.

Uwaga: Znane liczne usterki druku. Przykładem jest bilet EC 198959, który po obu stronach drukowany jest stroną główną.

10 zł

seria: AA, AB, AC, AE, AK, AM, AO, AP, AT

seria: BA, BB, BC, BM, BT

seria: CA, CC, CE, CH, CM, CO, CT

seria: EA, EB, EH, EM

seria: PB

seria: XA

Seria i numeracja jest szcześciocyfrowa w kolorze czerwonym, znaczona dwa razy na stronie głównej.

Uwaga: Znane liczne usterki druku. Przykładem jest bilet AC 671324, który po obu stronach drukowany jest stroną odwrotną.

Wzory: po obu stronach na ukos napis w kolorze czerwonym między dwoma równoległymi liniami WZÓR oraz na marginesie z prawej strony u góry Bez wartości w kolorze czerwonym.

20 zł

seria: AA, AB, AC, AE, AK, AM, AO, AP, AT, AX

seria: BA, BB, BC, BE, BH, BK, BM, BO, BT, BX, BY

seria: CA, CB, CC, CE, CH

seria: EA, EB, EC, EH, EY

seria: TB, TC, TO, TY

Seria i numeracja jest szcześciocyfrowa w kolorze czerwonym, znaczona dwa razy na stronie głównej.

Uwaga: Znane liczne usterki druku. Przykładem jest dwukrotnie drukowana strona główna lub odwrotna.

50 zł

seria: AA, AB, AC, AE, AH, AK, AT, AX

seria: PB, PC

seria: TA, TB, TC, TH, TK, TM, TO, TT, TY

Seria i numeracja jest szcześciocyfrowa w kolorze czerwonym, znaczona dwa razy na stronie głównej.

100 zł

seria: AA, AB, AC, AE, AH, AK, AM, AO, AT, AX

seria: CB, CE, CK

seria: TA, TB, TC, TE, TH, TK, TM, TO, TT, TX

Seria i numeracja jest szcześciocyfrowa w kolorze czerwonym, znaczona dwa razy na stronie głównej.

500 zł

seria: AA, AB, AC, AE, AH, AK, AM, AO, AX

seria: BA, BO

seria: PA

seria: TA

Seria i numeracja jest szcześciocyfrowa w kolorze czerwonym, znaczona dwa razy na stronie głównej.

Wzory: Przekreślenie po obu stronach liniami po przekątnej i napis WZÓR namarginesie z prawej strony u góry w kolorze czerwonym lub zielonym.© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz