Data emisji 15.07.1947


Podpisy: prezes - Edward Drożniak, naczelny dyrektor - Witold Trąpczyński, skarbnik - Karol Pustówka

20 zł

Ser. A, B, C, D, E

Seria i numeracja siedmiocyfrowa w kolorze czerwonym znaczona na stronie głównej jeden raz.

100 zł

Ser. A, B, C, D, E, F, G, H

Seria i numeracja siedmiocyfrowa w kolorze czerwonym znaczona na stronie głównej jeden raz.

500 zł

SERIA A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, W, X, Y, Z

SERIA A2, B2, C2, D2, E2, F2, G2, H2, I2, K2, L2, M2, P2, R2, S2, T2, U2, W2, Z2

SERIA C3, D3, E3, H3, I3, J3, K3, L3, M3, N3

SERIA A4, B4, C4, J4, P4, S4

Seria i numeracja sześciocyfrowa w kolorze czerwonym znaczona na stronie głównej jeden raz.

1000 zł

Ser. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, Ł

Seria i numeracja siedmiocyfrowa w kolorze czerwonym znaczona na stronie głównej jeden raz.

Klauzula prawna: Bilety Narodowego Banku Polskiego są prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Wzory: Dwustronne przekreślenie po przeciwprostokątnych w kolorze czerwonym, pośrodku poziomo napis SPECIMEN.© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz