Prawa Majątkowe


 • 1.  Właścicielem serwisu internetowego zwanym „Monetarium Bydgoskie” jest Andrzej Borowicz.

 • 2.  Cała zawartość jak, logo, opisy, zdjęcia, grafiki są własnością serwisu „Monetarium Bydgoskie”, chyba że w źródłach z których korzystałem jest napisane inaczej.

 • 3.  Kopiowanie lub wykorzystanie jakichkolwiek elementów graficznych, tekstowych umieszczonych w serwisie „Monetarium Bydgoskie” jest dozwolone tylko w przypadku otrzymania pisemnej zgody właściciela serwisu.

 • Sprzedaż


 • 1.  Serwis „Monetarium Bydgoskie” prowadzi sprzedaż walorów numizmatycznych i artykułów związanych z numizmatyką.

 • 2.  Ceny podane w serwisie są cenami brutto w PLN, bez uwzględnienia kosztów związanych z wysyłką.

 • 3.  Koszty transportu zamówionych walorów pokrywa zawsze zamawiający.

 • 4.  Serwis „Monetarium Bydgoskie” gwarantuje autentyczność sprzedawanych walorów numizmatycznych, chyba, że wyraźnie informuje, że wystawiony walor nie jest autentykiem.

 • 5.  Za zamówione walory kupujący zobowiązany jest do zapłaty, zgodnie z ustalonym sposobem płatności w terminie 7 dni, od daty złożenia zamówienia.

 • 6.  Jeżeli kupujący chce wydłużyć termin płatności, to musi to uzgodnić z właścicielem serwisu „Monetarium Bydgoskie”.

 • 7.  Zamówione i niewykupione walory numizmatyczne, zostaną wystawione do ponownej sprzedaży. Właściciel serwisu zastrzega sobie prawo, do nie przyjmowania zamówień od osób niestosujących regulaminu.

 • Skup Walorów


 • 1.  Serwis „Monetarium Bydgoskie” prowadzi skup walorów numizmatycznych.

 • 2.  Warunki i zasady skupu walorów numizmatycznych zostały zawarte w osobnym dziale „Zasady Skupu”, które mieszczą się pod adresem www.numibyd.pl/skup.html.

 • Reklamacje


 • 1.  Każdy użytkownik korzystający z serwisu „Monetarium Bydgoskie”, może złożyć reklamację, jeżeli dotyczy ona kupna lub sprzedaży walorów numizmatycznych.

 • 2.  Reklamację można złożyć w formie elektronicznej, za pomocą formularza kontaktowego.

 • 3.  Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące reklamującego.

 • 4.  „Monetarium Bydgoskie” zobowiązane jest do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 • 5.  Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres, z którego reklamacja została wysłana do serwisu „Monetarium Bydgoskie”.

 • Ochrona danych osobowych


 • 1.  Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez „Monetarium Bydgoskie” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z.2002 r. Nr.101, poz. 926. z późn. zm.) jest właściciel serwisu.

 • 2.  Podstawą do przetwarzania danych osobowych przez właściciela serwisu, jest zgoda Użytkowników.

 • 3.  Użytkownik dokonujący zakupu lub sprzedaży waloru numizmatycznego, zobowiązany jest do udostępnienia swoich danych osobowych.

 • 4.  Dane użytkowników nie są udostępniane osobom trzecim.

 • 5.  Każdy użytkownik ma prawo do wglądu i zmiany swoich danych osobowych.

 • 6.  Każdy użytkownik zobowiązany jest do podania prawdziwych danych osobowych.

 • Spory

 • 1.  W sprawach spornych i nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 • 2.  Korzystanie z serwisu „Monetarium Bydgoskie”, oznacza bezwarunkową akceptację regulaminu.

 • Ważność Regulaminu


 • 1.  Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 luty 2015 roku.

 • 2.  „Monetarium Bydgoskie” zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie.

 • 3.  Zmiany w Regulaminie, wchodzą w życie z dniem umieszczenia zmian w serwisie „Monetarium Bydgoskie”.

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz