1. Proszę o kontakt telefoniczny na numer 516 551 572, lub wiadomość drogą elektroniczną na e-mail: kontakt@numibyd.pl . Na tym etapie rozmowy, chciałbym uzyskać od Państwa informację co chcieliby Państwo sprzedać.

 2. Preferuję kontakt drogą elektroniczną, z dołączonymi zdjęciami przedmiotu, w miarę możliwości w jak największej rozdzielczości.
  Pozwoli to maksymalnie skrócić czas wstępnych oględzin przedmiotu i szybką odpowiedź z mojej strony.

 3. Jeżeli oferowany przez Państwa przedmiot będzie w kręgu moich zainteresowań, otrzymają Państwo informację zwrotną z proponowaną przeze mnie ceną za oferowany przedmiot.

 4. W przypadku zaakceptowania przez Państwo zaproponowanych przeze mnie warunków zakupu i pozytywnej decyzji na sprzedaż wysyłkową, proszę o wiadomość na e-mailem: kontakt@numibyd.pl z podaniem Państwa danych:

  dane osobowe osoby sprzedającej (osoba pełnoletnia, imię, nazwisko, adres zamieszkania)
  numer konta do przelania zapłaty za przedmiot, lub podanie innej formy zapłaty
  informację z dokładnym określeniem, który przedmiot chcą Państwo sprzedać

 5. W odpowiedzi otrzymają Państwo wypełnioną umowę, z wyszczególnionymi przedmiotami.
  Wydrukowaną i podpisaną przez Państwa kopię umowę proszę dołączyć do przesyłki.

 6. Przedmioty z załączoną podpisaną kopią umowy, proszę wysłać na adres podany w Danych Kontaktowych.

 7. Po otrzymaniu przesyłki dokonam weryfikacji numizmatów, jeżeli wszystko będzie bez zastrzeżeń, dokonuję płatności zgodnie z wcześniej zaakceptowanymi przez Państwa warunkami. W przypadku niezgodności z wcześniejszymi ustaleniami co do przedmiotu (uszkodzenia, falsyfikat itp. ) kontaktuję się z Państwem celem ustalenia dalszych poczynań (ustalenie nowych warunków transakcji lub odesłanie przedmiotu).

 8. Serdecznie zapraszam do współpracy
© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz