Z dniem 24 kwietnia 2015 roku, w krakowskim Muzeum im. Emeryka Hutten – Czapskiego udostępniona zostanie zwiedzającym wystawa pieniądza arabskiego okresu średniowiecza pt. „ Od Wschodu do Zachodu. Z Damaszku do Andaluzji. Pieniądz islamski w wiekach średnich „. Na wystawie będzie można podziwiać kilkaset starannie wybranych monet, dirhemy i dinary (złote i srebrne) z okresu Mahometa, aż do upadku imperium Abbasydów, czyli od VII do połowy XIII wieku.

Historią pieniądza islamskiego oraz ekonomią islamską po upadku Rzymu, na poważnie zajął się św. Tomasz z Akwinu (1225 – 1274). Okres od połowy VIII w. do XIII w. w cywilizacji Islamu, uważa się za okres największej świetności tzw. „Złoty Wiek Islamu „. Był to okres silnie oddziałujący na kulturę i naukę Europy. Jeden z największych filozofów i teologów islamskich AL – Ghazali (ok. 1058 – 1111), precyzyjnie wyjaśnił jak powstaje rynek, oraz dostrzegł kluczową rolę pieniądza dla racjonalnej kalkulacji ekonomicznej. AL – Ghazali słusznie zauważył, że siłą napędową gospodarki jest chęć osiągnięcia zysku, a na wolnym rynku zysk można osiągnąć jedynie przez zaspokojenie potrzeb innych.

AL – Ghazali pisał – „Powstanie dirhemów i dinarów (złotych i srebrnych monet) jest jednym z darów Boga. Wszystkie transakcje gospodarcze opierają się na tych dwóch rodzajach pieniądza. Są to metale, które same w sobie są bezużyteczne. Jednak ludzie ich potrzebują, by wymieniać je na różne rzeczy – żywność, odzienie i inne dobra. „ Ciekawe i bardzo trafne spostrzeżenie jak na tak odległe czasy. To właśnie AL – Ghazali stwierdził, że pieniądz jest niezbędnym warunkiem racjonalnej kalkulacji ekonomicznej. Nie kto inny, jak ten sam filozof doszedł do jeszcze innego ciekawego wniosku. Otóż z jego zapisów odczytujemy – „Wpuszczanie fałszywych monet do obiegu stanowi wielką niesprawiedliwość. Cały obrót gospodarczy na tym cierpi. Sfałszowanie jednego dirhema jest gorsze niż kradzież tysiąca dirhemów, gdyż akt kradzieży stanowi jeden grzech, który kończy się z chwilą popełnienia, podczas gdy sfałszowane monety krzywdzą wielu, którzy używają ich przez długi czas w transakcjach”.

A więc jak widać, to bardzo ciekawy okres w dziejach pieniądza. Zatem wszystkich obecnych w Krakowie zapraszam do odwiedzin Muzeum i podziwianie tych pięknych islamskich monet.

Żródło:

1.Muzeum Narodowe w Krakowie

2.Średniowieczni islamscy uczeni - A. Sieroń

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz