23 czerwca 2015 roku Narodowy Bank Polski zaprezentował banknot o nominale 200 zł ze zmodernizowanymi zabezpieczeniami. Jak powszechnie wiadomo banknoty o niższych nominałach zostały już zmodernizowane i sukcesywnie od kwietnia 2014 roku wprowadzane są do obiegu. Zmiany dotyczą obu stron banknotu, poniżej przedstawiam wybrane zmiany.

Strona główna banknotu.

- na krótszych krawędziach banknotu widać układ linii wyczuwalnych w dotyku

- podczas oglądania banknotu pod światło widać wizerunek władcy i oznaczenie nominału

- fragmenty nitki zabezpieczającej, płynnie zmieniają kolor ze złotego na zielony, a wzór szachownicy porusza się w obu płaszczyznach

- ozdobny element graficzny, płynnie zmieniający kolor ze złotego na zielony, a wzór szachownicy porusza się w obu płaszczyznach


Strona odwrotna banknotu.

- podczas oglądania pod światło elementy graficzne banknotu uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu

- widać złoty opalizujący ornament

- cyfrowe oznaczenie nominału i ozdobny wzór pod nim wydrukowano złotą farbą

- podczas oglądania pod światło elementy graficzne banknotu uzupełniają się i tworzą pełny obraz – koronę w owalu


Zmodernizowane banknoty będą stopniowo wprowadzane do obiegu od lutego 2016 roku. Wszystkie banknoty będące obecnie w obiegu pozostaną bezterminowo prawnym środkiem płatniczym w Polsce.

Tym samym NBP kończy modernizację banknotów obiegowych i rozpoczyna prace nad banknotem o nominale 500 zł. Na dzień dzisiejszy wiemy tylko, że na banknocie umieszczona zostanie podobizna Jana III Sobieskiego. Banknot ma trafić do obiegu nie wcześniej niż w 2017 roku.

Źródło: NBP

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz