25 lutego Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu monety upamiętniające 200. rocznicę powstania Uniwersytetu Warszawskiego – złotą o nominale 200 zł i srebrną dziesięciozłotówkę. UW został utworzony 19 listopada 1816 r. aktem erekcyjnym cara Rosji i króla Polski, Aleksandra I, rozpoczął swoją działalność w 1818 r., pod nazwą Królewski Warszawski Uniwersytet. Po upadku powstania listopadowego uczelnię zamknięto. Dzięki staraniom Aleksandra Wielkopolskiego w 1862 r. uniwersytet reaktywowano pod nazwą Szkoły Głównej, która funkcjonowała jedynie do 1869 r. W jej miejsce powstał Uniwersytet Cesarski, z wykładowym językiem rosyjskim. W 1915 r. reaktywowano polskojęzyczny Uniwersytet Warszawski, a studia po raz pierwszy mogły podjąć kobiety. W międzywojniu UW stał się największą polską uczelnią. Wkrótce po zajęciu stolicy przez Niemców w 1939 r. uczelnia została zamknięta. W czasie okupacji działał uniwersytet podziemny, w którego zajęciach w 1944 r. brało udział niemal 300 pracowników i ponad 3000 studentów. Uniwersytet wznowił działalność w 1945 r.

Na rewersie monety złotej centralne miejsce zajmuje godło Uniwersytetu Warszawskiego nad fragmentem ozdobnej bramy głównej uczelni przy Krakowskim Przedmieściu, po lewej stronie umieszczony jest element budynku wydziałów Neofilologii i Lingwistyki Stosowanej. Na awersie znajduje się górna część otwartej bramy głównej uczelni, z umieszczonymi w jej niszach figurami Uranii i Ateny. Rewers monety srebrnej przedstawia wejście do hallu katalogowego Biblioteki Uniwersyteckiej. Po prawej stronie znajduje się otwarta księga wieńcząca wejście do gmachu z łacińską sentencją HINC OMNIA, po lewej – godło Uniwersytetu. Na awersie widnieje logotyp obchodów dwusetlecia Uniwersytetu wraz z hasłem przewodnim jubileuszu: „Dwa stulecia / Dobry początek”. Monety zaprojektowała Dominika Karpińska-Kopiec. Dla kolekcjonerów przygotowano do 2 tys. monet złotych oraz do 20 tys. srebrnych. Od 25 lutego będą one dostępne w oddziałach okręgowych NBP oraz w sklepie internetowym Kolekcjoner w cenie – odpowiednio – 2 800 zł i 110 zł.

Żródło i zdjęcia: NBP

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz