Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie to historyczna siedziba rodu Gryfitów, władającego przez niemal 500 lat Pomorzem Zachodnim. Budowla jest najlepiej widoczna znad Odry; wielokrotnie przebudowywana odzwierciedla złożoną i burzliwą historię regionu.

W XII wieku zamek był siedzibą dworu książęcego. W kolejnym stuleciu został ustanowiony główną siedzibą rodu. Zamek przez szereg stuleci, przechodził różne modernizacje. W XIV w. wybudowano za sprawą Barnima III tak zwany Kamienny Dom i kaplicę św. Ottona. Dzięki Kazimierzowi V dobudowano tak zwany Duży Dom oraz wieżę więzienną. Koniec XV wieku to dalsza rozbudowa zamku, której patronował Bogusław X. Barnim XI spowodował, że cały zamek uzyskał nowy kształt. Zostało podwyższone skrzydło południowe, wybudowano wieżę zegarową i skrzydło wschodnie. Za Jana Fryderyka cały zamek przebudowano w stylu renesansowym. Dobudowano również część północną i zachodnią, dzięki czemu zamek uzyskał układ czetroskrzydłowy. Z początkiem XVII w. Filip II dobudował skrzydło mennicze, w którym umieszczono zbrojownię, zbiory biblioteczne oraz gabinet osobliwości. Dzisiaj Zamek Książąt Pomorskich, jest siedzibą samorządowej instytucji kultury o tej samej nazwie, Opery na Zamku i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.

NBP wyemituje do 1 200 000 tys. sztuk tych monet. Średnica monety 24 mm, stempel zwykły. Moneta składa się jak zwykle z dwóch elementów, pierścienia (MN25) oraz rdzenia (CuAl6Ni2). Waga to 6,54 g, moneta emitowana będzie w standardzie obiegowym. Autorem projektu jest Dobrochna Surajewska. Wizerunek zamku według zdjęcia autorstwa Marka Czasnojcia.

Żródło i zdjęcia: NBP

zdjęcie - rzut: Zamek Książąt Pomorskich

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz