8 listopada 2016 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu monety z serii „Stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości – Józef Haller” złotą o nominale 100 zł i srebrną o nominale 10 zł.

GENERAŁ JÓZEF HALLER

Zamiast retoryki, niech tu stanie poczet Jego czynów. Rok 1914, początek wielkiej wojny. W duszy narodu zrywa się żywiołowy pęd do akcji orężnej. Przedwieczna krew rycerska, nie umie w tej chwili wyobrazić sobie, by polskiej ofiary, polskiego męstwa nie było na polach bitew, na które ciągną narody Europy. Powstają legiony, na czele jednej z brygad staje Józef Haller. Brygada Hallerowska nie zna polityki, nie zna partyjnych przynależności, nie staje się wojskowym przyczynkiem do takiej lub innej koncepcji przyszłej Polski. Brygada Hallerowska bije się z wrogiem, stacza bitwy, roznosi sławę bojowego imienia Polski. Brygada Hallera dochodzi do cudów waleczności. Gdzie największe niebezpieczeństwo – tam ona jest. Karpaty: kampania, toczona w warunkach podobnych od słynnej kampanii z 1812 roku Rafajłowa, wreszcie Samosierra, wiekopomna Rokitna – to są dzieła żelaznej Brygady, to jest żołnierz natchniony duchem Hallera.

Rok 1918, luty pokój Brzeski. Udowodniona perfidia mocarstw centralnych. Na zachodzie Europy, chwila przełomowa po odpadnięciu Rosji z Ententy i decydująca chwila dla polityki polskiej w Paryżu i Londynie. W gabinetach ministerialnych Ententy, zawieszone pytanie : „Z kim w tej chwili chce iść Polska ? z Ententą, czy Niemcami ?”. Polska, okupowana przez Niemców, nie ma możności dać odpowiedzi. A Europa na tę odpowiedź czeka. Od tej odpowiedzi zależy, co Europa w sprawie Polski zrobi. I tu właśnie w tym decydującym momencie – nowy, historyczny już czyn Hallera Rarańcza ! Haller wydaje oświadczenie, zrywając związek legionu polskiego z mocarstwami centralnymi i przekracza front ze swoimi wiernymi żołnierzami. Co to znaczyło pod względem wojskowym ? Nieubłagana śmierć.

Cud tylko mógł tę drobinę ocalić przed zagładą. Tysiąc kilkaset bagnetów polskich, przeciwko całej armii austriackiej i całej armii pruskiej. Haller waży się na wszystko, na śmierć pewną, byle tylko ocalić honor imienia polskiego. Kaniów, bój Hallera z Prusakami. Za wszystkie krzywdy, za Wrześnię, za kolonizację, za germanizację, za wywłaszczenia, ten śmiertelny bój pod Kaniowem. Armia polska we Francji. Ten niebywały, nieprawdopodobny zlot polaków z Włoch, Francji, ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady, z Syberii, z Murmania, z Australii pod sztandar Hallera na krwawy odwet na Niemcach. Rok 1920, armia ochotnicza, obrona Warszawy. Cud Wisły, związany nierozerwalnie z imieniem Hallera. I w tym wszystkim On, Jego świetlana dusza, Jego ewangeliczna czystość intencji, Jego sztandarowy patriotyzm – oto szereg faktów i czynów, które pokolenia potomne zapiszą na karcie dziejów pod tytułem Józef Haller.

Ur. 13 sierpnia 1873 w Jurczycach koło Krakowa, Zm. 4 czerwca 1960 w Londynie.

100 zł wybite w złocie próby 900, stempel lustrzany, średnica 21 mm, waga 8 g, napis na obrzeżu STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI nakład do 2000 sztuk. Projektant rewersu – Dobrochna Surajewska, projektant awersu – Sebastian Mikołajczak.

10 zł wybite w srebrze próby 925, stempel lustrzany mikrodruk, wymiary 32 x 22,4 mm, waga 14,14 g, brzeg gładki, nakład do 20 tyś. sztuk. Projektant monety – Dobrochna Surajewska.

Żródło i zdjęcia: NBP

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz