Z dniem 7 grudnia NBP wprowadzi do obiegu kolejne nowe monety. Będą to monety z serii „Skarby Stanisława Augusta” o nominale 500 i 50 zł . Jest to jedenasta moneta z serii, która poświęcona jest Aleksandrowi Jagiellończykowi, czwartemu synowi Kazimierza Jagiellończyka i Elżbiety Rakuszanki.

Aleksander Jagiellończyk urodził się w 1461 i zmarł w roku 1506. Ojciec Aleksandra, Kazimierz Jagiellończyk w roku 1492 wyniósł go na tron Wielkiego Księstwa Litewskiego. W 1501 Aleksander został królem Polski. W okresie swojego panowania bezskutecznie toczył wojny o wschodnie tereny Litwy, które ostatecznie zostały utracone w 1503 roku, na rzecz Wielkiego Księstwa Moskiewskiego. W 1495 Aleksander Jagiellończyk, poślubił Helenę córkę księcia moskiewskiego Iwana III. Dzięki koronacji Aleksandra została przywrócona Unia Personalna Polsko – Litewska, jednak samemu królowi zarzuca się nieskuteczną politykę zagraniczną, uleganie możnowładcom i złą gospodarkę królewskimi dobrami. Aleksander zmarł bezpotomnie w Wilnie i został pochowany w katedrze wileńskiej.

Rewers zawiera popiersie króla zwrócone w lewo. Na głowie król ma beret przyozdobiony strusim piórem, odziany jest w futrzaną szubę, rodzaj płaszcza podbitego futrem, a pod nią kaftan na którym wisi łańcuch.

Awers przedstawia nam skrócony tekst z rewersu medalu, który w tłumaczeniu brzmi: „Czwarty z synów Kazimierza, pod jego patronatem kanclerz Łaski zebrał prawa i ogłosił drukiem. Umarł w Wilnie Roku Pańskiego 1506, mając lat 45, panowawszy lat 5, dnia 19 sierpnia.”

500 złotych – stop Au 999.9/1000, stempel zwykły, średnica 45 mm, waga 62,2 g, napis na obrzeżu „SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK * Nakład monety do 600 szt. Projekt rewersu – Anna Wątróbska – Wdowiarska, awersu oraz napisów na rewersie Robert Kotowicz. 50 złotych – stop Ag 999/1000, stempel zwykły, średnica 45 mm, waga 62,2 g, napis na obrzeżu „SKARBY STANISŁAWA AUGUSTA * ALEKSANDER JAGIELLOŃCZYK * Nakład monety do 6000 szt. Projekt rewersu – Anna Wątróbska – Wdowiarska, awersu oraz napisów na rewersie Robert Kotowicz.Kolejną monetą jaką NBP 7 grudnia wyemituje jest srebrna 20 – to złotówka z srii „Historia monety Polskiej” – szeląg, talar Stefana Batorego. Stefan Batory urodził się w 27 września 1533 roku w Szilágysomlyó, a zmarł 12 grudnia 1586 roku w Grodnie.

Dzięki panowaniu Stefana Batorego następuje dalszy rozwój systemu menniczego. W ramach Unii Polsko – Litewskiej monetarnej, następuje ujednolicenie bicia jednostek pieniężnych. Wymienione zostały talary, trojaki, grosze i szelągi. Jako że talary pojawiały się bardzo rzadko, a szelągi występowały tylko na ziemiach pruskich, postanowiono je przedstawić na dzisiejszej monecie.

Awers przedstawia półpostać króla Stefana w koronie na głowie, w zbroi, z berłem i szablą w dłoniach. Po bokach rozdzielona data: 15 – 80, a w otoku napis: + STEPHANVS + D+G+REX + POLONIA +. Na rewersie ukoronowany Orzeł z małą tarczą z herbem Batorych – Wilcze Kły – na piersiach. W otoku napis: MAG[nus]+DVX+LITVA[nia] +RVSSIA*PRVS[sia]MASO[via]&C[et cetera]*. Otrzymujemy więc informację, że monetę wybił Stefan, z Bożej łaski król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki itd.

Rewers zawiera wizerunek szeląga, na awersie nosi on pod koroną ozdobną literę S – monogram imienia króla. W górnym łuku tej litery umieszczono miniaturową tarczkę herbową Batorych. W otoku napis: •STEPHA[nus]•D[ei]•G[ratia]• REX•POL[onia]. Na rewersie szeląga (niewidocznym na nowej monecie) widnieją pod koroną dwie tarcze z herbami Litwy i Korony, a w otoku: •SOLIDVS- •REG[ni]•POL[onia]•15–80. Jest to więc szeląg Królestwa Polskiego.

20 złotych – stop Ag 925/1000, stempel lustrzany, średnica 38,61 mm, waga 28,28 g, brzeg gładki, nakład do 20 tyś. szt. Projekt monety wykonała Urszula Walerzak.

Żródło i zdjęcia: NBP

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz