24 kwietnia 2017 roku Narodowy Bank Polski wprowadza do obiegu srebrną monetę o nominale 10 zł z serii „Wielcy polscy ekonomiści – Mikołaj Kopernik”.

Mikołaj Kopernik urodził się 19 lutego 1473 w Toruniu. Miał troje starszego rodzeństwa: brata Andrzeja, siostry Barbarę oraz Katarzynę. W 1480 roku Kopernikowie przeprowadzili się z domu przy ulicy św. Anny do kamienicy przy Rynku Staromiejskim. Pomimo że nie zachowały się żadne teksty astronoma w języku polskim, bez wątpliwości znał on ten język na równi z niemieckim i łaciną. Najprawdopodobniej Mikołaj Kopernik ukończył pierwsze nauki w szkole parafialnej w Toruniu. Zdaniem niektórych historyków, takich jak Ludwik Birkenmajer, pod koniec XV wieku pobierał nauki we Włocławku. W roku 1491 Andrzej i Mikołaj Kopernikowie rozpoczęli studia na Akademii Krakowskiej. Mikołaj studiował na jednym roku z Pawłem z Krosna, Piotrem Tomickim i Bernardem Wapowskim z Radochoniec. Prawdopodobnie w okresie studiów w Krakowie otrzymał niższe święcenia, bowiem 26 sierpnia 1495 został kanonikiem warmińskim. Dzięki staraniom wuja Łukasza w 1496 rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie w Bolonii. 20 października 1497 Kopernik pełnoprawnie objął kanonię warmińską, co zapewniło mu utrzymanie do końca życia. 28 sierpnia 1501 uzyskał zgodę kapituły warmińskiej na rozpoczęcie kolejnych studiów medycznych na Uniwersytecie w Padwie. Jak wszyscy wiemy, Mikołaj Kopernik znany jest przede wszystkim jako wybitny astronom, który przedstawił prawdziwą budowę Układu Słonecznego, co zapoczątkowało bezprecedensową zmianę w sposobie ludzkiego postrzegania Ziemi we wszechświecie. W grudniu 1542 astronom doznał wylewu krwi do mózgu, w wyniku czego utracił mowę, a prawa strona jego ciała została sparaliżowana. Przy chorym czuwali wówczas Fabian Emmerich oraz Jerzy Donner. W czasie choroby 21 marca 1543 została wydana książka astronoma i według legendy dotarła ona do Kopernika w ostatnim dniu jego życia. Astronom zmarł 21 maja 1543 we Fromborku.

Na awersie monety przedstawiono fragment rękopisu rozprawy Mikołaja Kopernika pt. „Rozprawa o biciu monety”. Na rewersie monety znajduje się wizerunek Mikołaja Kopernika oraz fragment rękopisu rozprawy pt. „Rozprawa o biciu monety”.

10 złotych – stop Ag 925/1000, stempel lustrzany, średnica 32 mm, waga 14,14 g, brzeg gładki, Nakład monety do 15 tyś. szt. Autor projektu Sebasian Mikołajczak.

Zdjęcia monety: NBP

© Andrzej Borowicz

Kontakt


Dane Kontaktowe

Andrzej Borowicz
kom: 516 551 572
gg 52767019
email: kontakt@numibyd.pl

Copyright 2014 © Monetarium Bydgoskie

Wszelkie prawa zastrzeżone - Andrzej Borowicz